Debatindlæg bragt i medierne

Stop hensynsfuldhedsbetændelsen!

Stop hensynsfuldhedsbetændelsen!

 

Indenfor samme uge kom der to dårlige nyheder på integrationsområdet. Den første er, at man på Gribskov skole stadig ikke har kunnet finde ud af at holde julegudstjeneste for alle klasser som en selvfølgelighed. Der er dog tale om et lille fremskridt fra sidste år, hvor julegudstjenesten var aflyst. Men det er da langt fra godt nok. For selvfølgelig skal alle med til juleafslutning i kirken. Hvordan skal indvandrerbørn ellers nogensinde få en chance for at blive integreret i Danmark? Hvis ikke de får kendskab til og lov til at deltage i de danske traditioner, bliver det da helt umuligt for dem at blive danske. Og det er selvfølgelig det, der er målet for integrationen: at blive dansk. Også selvom mange velmenende mennesker i Danmark i tidens løb har været bange for at støde de fremmedes følelser ved at bede dem deltage i danske traditioner. Man har frygtet at stille krav. Men det er en fejl. Det er en misforstået hensynsfuldhed, der fører til parallelsamfund. Det er hensynsfuldhedsbetændelse. Den skal vi lægge bag os, og vi skal i stedet stille krav til de fremmede. Både for vores og for deres skyld.

For den anden dårlige nyhed på integrationsområdet viser en anden fiasko, der måske også har noget at gøre med, at der ikke er blevet stillet krav. Det viser sig nemlig, at tredjegenerationsindvandrere klarer sig lige så dårligt i skolen som andengenerationsindvandrere. Det er meget sørgeligt og naturligvis noget, som man er nødt til at gøre noget ved. Nemlig stille krav. Det er ingen hjælp for nogen, at man får lov at gå i skole uden at nogen kræver, at man lærer mere. Og meget tyder på, at nogle lærer har været bange for at vise de samme forventninger til indvandrerbørn som til danske børn. Det duer ikke.

Det eneste man kan glæde sig over nu er, at der er kommet en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, der vil betyde, at der i fremtiden er langt flere, der vil blive sendt tilbage til deres hjemlande i stedet for at skulle integreres i Danmark. Af samme grund vil der formentlig komme langt færre til Danmark. For det er fra nu af slut med at bruge asylsystemet som en indvandringsmaskine. Så andelen af fremmede i Danmark vil ikke stige helt så hurtigt som frygtet.

Dermed er der alligevel et håb for, at det vil kunne lykkes at assimilere flere af indvandrerne, så de rent faktisk ender med at blive danske. Men kun hvis vi tør stoppe hensynsfuldhedsbetændelsen og begynder at stille klare krav!