Debatindlæg bragt i medierne

Integration

I Dansk Folkeparti har vi altid ment, at når det drejer sig om integration af udlændinge i Danmark, så er målet, at de bliver danske.

 

Det betyder, at man er loyal overfor Danmark, at man kan klare sig i landet, at man er villig til at forsvare landet, hvis det skulle være nødvendigt, og at man indordner sig under de love og normer, der gælder i det danske samfund, også selvom man har en religion, der kan gøre det vanskeligt.

 

At komme ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende er langtfra nok. Accept af kulturen og traditionerne er faktisk vigtigere.

 

Det er vigtigt at huske på, at der et historisk eksempel på, hvordan integration i Danmark kan foregå. Den jødiske minoritet i Danmark har igennem årene været i stand til at integrere sig selv på så vellykket en måde, at danskerne reddede dem fra nazistisk forfølgelse under anden verdenskrig. Der var og er ingen tvivl om, at de danske jøder er danske.

 

De muslimske minoriteter, vi har i Danmark i dag, bør tage jøderne til forbillede. For jøderne viser, at det bestemt ikke er en umulig opgave at blive danske, selvom man har en fremmed religion, der på nogle punkter gør det svært at blive dansk.

 

Derfor er der al mulig grund, at dansk integrationspolitik i højere grad opsætter et klart mål for integrationen: Målet for integration er danskhed. Kald det gerne assimilation. Og tag de danske jøder som rollemodeller!