Debatindlæg bragt i medierne

Moderne overtro

Moderne overtro

Jeg har forholdsvis ofte besøg på Christiansborg af gymnasieklasser, der gerne vil diskutere forskellige politiske emner. Meget ofte er det udlændige og integrationspolitik, der virkelig sætter sindene i kog og afføder en livlig debat. I den forbindelse støder jeg ofte på to fordomme, som jeg ærgrer mig over, at de unge mennesker ikke ved er fordomme. Mange af dem opfatter nemlig fordommene som selvindlysende sandheder.

Den ene er: alle mennesker har ret til asyl i Danmark, hvis der er krig i deres land. Når jeg som svar på denne påstand, spørger hvorfra denne ”ret” skulle komme, så henvises der ofte til menneskerettighederne. Og når jeg så spørger, hvor menneskerettighederne kommer fra, så bliver der tit svaret naturen. Det er efter min mening en fordom grænsende til overtro, at naturen skulle rumme en særlig ret for somaliere til at bo i Danmark, hvis der er krig i deres land. For en rettighed er noget man som borger kan opnå i det område, hvor en stat eller en konge har jurisdiktion. Man oppebærer rettigheden, så længe man opfylder de forpligtelser, der følger med at være borger i landet. Så danske borgere har danske rettigheder, så længe Danmark består som en stat med et fungerende retssystem. Det er efter min mening overtro, at der findes en juridisk gud eller natur, der strør rettigheder ned over mennesker, der er i krig et eller andet sted i verden, og som gerne vil væk fra den. Hvis nogen tror, der findes sådan en gud eller natur, bør de indse, at de har med en ny religion at gøre. Og det er naturligvis helt fair at begynde at tro på en ny religion. Man skal bare være klar over, at det er en religion og lade være med at pådutte andre den. Selvfølgelig kan borgere i Danmark med ret til at bo i landet beslutte i vores demokrati, at vi ønsker at give ophold til bestemte personer på bestemte vilkår. Men man kan i høj grad stille spørgsmålstegn ved, hvor klogt det er, når vi er så få og har så specifik en kultur og sprog, som de færreste kender til. Så for mig at se er det ganske enkelt en dum politisk beslutning, man traf, da man tilsluttede sig FN´s flygtningekonvention, der giver alle ret til at få en asylansøgning behandlet her i landet, hvis de møder op og beder om det. Man bør naturligvis i stedet for denne generelle klausul beslutte fra sag til sag på baggrund af viden og erfaring, hvem der bør have mulighed for at opnå asyl i landet. Men tror man på rettigheds-religionen vil man selvfølgelig være uenig. Og man vil ikke være i stand til at gennemskue sine egne fordomsfulde bevæggrunde til at være uenig.

Den anden fordom jeg ofte møder er: religion er noget, der går over med tiden. Kort sagt sekularisering er fremtiden. Fordommen hænger sammen med en ide om, at vores samfund er mere udviklede end islamiske lande, så når muslimer kommer til Danmark, vil de ret hurtigt tilpasse sig vores moderne sekulære verden uden religion. Så vi skal ikke frygte, at islam vil være en hæmsko for tilpasning til Danmark. Jeg er selvfølgelig godt klar over, at der har været perioder i historien, hvor social-darwinisme har været fremherskende, men der er så megen virkelighed og forskning, der efterfølgende har vist, at social-darwinisme bare er en forkert og dårlig teori, der bør placeres på historiens store losseplads for dårlige teorier. Religion forsvinder ikke, og vil højst sandsynligt aldrig nogensinde forsvinde. Den er her for at blive. Og vi ser især, at islam vinder mere og mere popularitet – især blandt unge mennesker i vesten. Når religion ikke er noget, vi slipper af med, er der derfor al mulig grund til at studere indholdet af de enkelte religioner for at få en ide om, hvilke der kan sameksistere, og hvilke der ikke kan. Og her har vi ganske godt historisk belæg for, at islam og kristendom er en elendig og sprængfarlig cocktail. Hvorfor så begive sig ud i den? Ja, det er der jo desværre flere dårlige og fordomsfulde svar på. Nemlig, at alle folk har ret til at bo i Danmark, hvis de har et behov. Også muslimer. Og at det for øvrigt ikke er et problem, fordi religion vil forsvinde ret hurtigt.

Hvor ville det være skønt, hvis man begyndte at lære børnene i skolerne, at de ikke skal tro på alle mulige naive og overtroiske ideer. For disse forkerte ideer om menneskelivet er jo dem, der har ført til den nuværende misere med store grupper af muslimske indvandrere i alle vestlige lande, der ikke kan integreres i de kristne samfund. Det er sørgeligt. Man burde gøre alt hvad man kan for at rive gymnasieelever ud af den forældede overtros klør!