Debatindlæg bragt i medierne

Der skal være forskel på flygtninge og indvandrere

Politiko, 1. Marts 2017.

 

Mange indvandrere bruger asylsystemet i Danmark til at slå sig ned i Danmark for altid.

Jeg mødte i går flere folk fra Syrien, der nu bor i Danmark, fordi de har fået asyl her. 

Unge mænd fra Syrien

Først mødte jeg to unge mænd, der var kommet i løbet af sidste år. De var raske og friske, men ville ikke være soldater. Derfor havde deres familie samlet penge ind til dem, så de kunne rejse til Europa, hvor de havde familiemedlemmer. De var først kommet til Tyrkiet, så Grækenland. Men fremtidsudsigterne var ikke gode nok der. Derfor rejste de videre til Danmark. Her er de så nu. De er ved at lære dansk og de er i IGU – støttet virksomhedspraktik. Så virksomheden kan ansætte dem til en meget lav udgift. Den ene har læst psykologi og den anden økonomi i Syrien. De vil gerne genoptage deres studier i Danmark.

Jeg spurgte dem, hvorfor de ikke kæmper i Syrien imod dem, som de synes skaber et dårligt Syrien. Deres svar var, at de ikke var gode til det med våben. Jeg spurgte, hvorfor de så ikke laver mad til de andre soldater eller kører lastbil eller vasker tøj. Svaret var, at det er farligt at være i Syrien og at de hellere vil. bygge et liv op i Danmark.

 

Familier fra Syrien

Jeg mødte en kvinde, der er kommet for tre år siden med sin familie. De havde betalt 15.000 Euro til en sluser for at komme til Danmark fra Tyrkiet. De ønskede at være et sted, hvor børnene kunne få uddannelse og de kunne bygge et liv op. Tyrkiet og Grækenland levede ikke op til de krav. Familiens tre børn var nu i gang med uddannelse. Jeg spurgte, hvad de skal bruge dansk sprog til, når de kommer tilbage til Syrien. Hun svarede, at hun kunne ikke tage tilbage til Syrien pga børnene! Måske kunne hendes mand. Men ikke hun og børnene. For nu var børnene jo i gang med et dansk liv.

 

Alle disse personer har fået asyl i Danmark og er ved at blive integreret.

 

Er de flygtninge? Skal de integreres i Danmark?

 

Nej, det er da meningsløst.

Tænk, hvis alle russere var flygtet fra Rusland i 1941, da tyskerne angreb. Eller hvis englænderne havde taget billetten og ladet Churchill klare sig helt alene?

 

Hvorfor kan man ikke slutte sig til den demokratiske opposition, som prises så højt i Vesten, hvis man ønsker at omdanne Syrien til et dejligt, frit og blomstrende land? Hvorfor skal vestlige styrker redde deres land, mens unge syriske mænd sidder og hygger sig i Europa?

 

Man er flygtning, hvis man er svag og ikke kan kæmpe og bomberne falder omkring en. Børn, gamle, syge kan være krigsflygtninge.

 

Man er flygtning i det første sikre land, man rejser til. Dertil kommer man som følge af push-faktorer såsom bomber eller forfølgelse. I det næste land, man kommer til, er man migrant. For dertil kommer man af pull-faktorer. Dvs. man søger ikke længere bare ly for bomber eller forfølgelse, – man søger at optimere sin livssituation ved at asylshoppe mellem gode lande.

 

Hvis man er flygtning er man gæst, der har fået lov til at få sikkerhed og tryghed i vores land i den periode, hvor man ikke kan få sikkerhed og tryghed, der hvor man kommer fra. En gæst skal ikke integreres, men koncentrere sig om at blive klar til at komme tilbage og bygge sit land op. Så børnene skal ikke lære dansk, men holde deres syriske sprog vedlige og lære at skrive og læse det sprog. De voksne skal ikke gå for lavere lønninger på det danske arbejdsmarked og dermed skubbe danskere ud. De skal holde deres kompetencer vedlige og måske blive bedre. Alt sammen for at kunne bygge landet op, så snart de kan komme tilbage til deres eget land.

 

Ellers er man jo indvandrer og sigter på at blive i Danmark for altid.

Der skal være forskel på flygtninge og indvandrere. Desværre er vores system i dag sådan, at vi systematisk behandler alle som indvandrere. Men det skal stoppe. Så vil tilstrømningen også stoppe. For de folk jeg mødte i går kom jo for at bygge en ny tilværelse op i Danmark. De kom ikke, fordi de var bange for krigen. Hvis det var årsagen, var de jo blevet i Tyrkiet. De var indvandrere, der brugte asylsystemet i Danmark til at slå sig ned i Danmark for altid. De bruger et system, der er der. Så vi kan ikke rigtig bebrejde dem noget. Men vi har ikke råd til det – hverken økonomisk eller kulturelt. Derfor skal det stoppe. Vi skal have lavet reglerne om, så vi skelner mellem flygtninge og indvandrere og sørger for at flygtninge sendes hjem så hurtigt som muligt, – selvfølgelig uden at blive integreret i Danmark først.