Debatindlæg bragt i medierne

Danmark er vigtigere end flygtningekonventionen.

politiko.dk 14. august 2016.

 

Er det nødvendigt at træde ud af flygtningekonventionen? Det spørgsmål er blevet stillet en del gange efter, at Dansk Folkeparti endnu engang har gjort opmærksom på problemerne med, at konventionerne ikke lader folketinget afgøre, hvilken udlændingepolitik der skal føres i landet.

Mit svar er: det kan jeg ikke sige klart. Måske kan vi nøjes med at tage forbehold og måske kan vi nøjes med at fortolke konventionen anderledes. Det eneste, der står fast er, at vi selv skal kunne formulere vores udlændingepolitik i Danmark.

I de seneste år har menneskerettighedseksperter i en lind strøm anklaget dem, der gik ind for en stram udlændingepolitik for at overtræde eller være på kant med flygtningekonventionen.

Sager der har været udråbt til at være på kant med eller imod flygtningekonventionen har været: forslag om at afvise migranter ved grænsen og kun at tage 500 konventionsflygtninge om året[1], forslag om at udvise kriminelle asylansøgere[2] og forslag om at indføre integrationsydelse som en lavere starthjælp til asylansøgere[3].

Hvis de ovenstående sager vitterligt ER i strid med flygtningekonventionen, ser jeg ikke anden mulighed end at udtræde af den eller tage forbehold for den.

For selvfølgelig skal vi kunne bestemme, hvem der skal ind i Danmark. Vi skal ikke finde os i, at vores befolkning stille og roligt skiftes ud med folk fra fjerne egne, der har en helt anderledes kultur end den danske.

Og selvfølgelig skal vi ikke være forpligtede til at omdanne enhver asylansøger til indvandrer, der skal have krav på at blive i landet og endda få sin familie herop. Resultatet har jo indtil nu været en helt uoverskuelig strøm af mennesker med en kultur, der er uforenelig med den danske.

Selvfølgelig kan man bidrage til at hjælpe verdens flygtninge på basis af frivillige aftaler mellem landene. Det er ikke nødvendigt med stivnede konventioner på området, der fastlåser lande i bestemte handlingsmønstre, – der endda er ødelæggende.

Der er nogen, der hævder, at flygtningekonventionen og overholdelsen af den er det bedste forsvar for vestlige værdier. Jeg er dybt uenig. Faktisk er konventionen det modsatte – en form for selvmordsaftale, hvor vi afkræves at tage imod mennesker, der ikke vil ændre deres kultur til vores vestlige, men fastholder værdier, der er stik imod de vestlige friheds-værdier.

Det bedste forsvar for vestlige værdier er at lade være med at tage imod migranter/asylansøgere, der kommer fra lande, der IKKE er prægede af vestlige værdier, det vil bl.a. sige muslimske lande.

Og hvis flygtningekonventionen forhindrer os i det, så kan vi ikke bruge den til noget. Danmarks overlevelse som Danmark er vigtigere end flygtningekonventionens overlevelse!

[1] http://www.politiko.dk/nyheder/asyl-forslag-fra-df-bryder-med-flygtninge-konventionen

[2] http://politiken.dk/indland/ECE138424/nye-udvisningsregler-kritiseres-haardt/

[3] http://jyllands-posten.dk/politik/ECE7927774/Eksperter-Regeringen-bryder-flygtningekonvention-med-ny-stramning/