Debatindlæg bragt i medierne

Konventioner er ikke demokratiske og er i strid med sund...

politiko.dk 13. august 2016.

 

Menneskerettighedseksperterne skal ikke være Danmarks nye adelsvælde.

Dansk Folkeparti har endnu engang gjort klart, at vi ønsker at danskerne skal være herre i eget hus. Vi ønsker, at det er folket, der skal bestemme, hvem der kan få ophold i Danmark. Det skal ikke være FN eller menneskerettighedseksperter, der bestemmer over os. Vi har demokrati! Så kan det ikke passe, at vi ikke selv må lave lovene. Men det er jo desværre det, vi har set i flere absurde sager, hvor de internationale konventioner går stik imod sund fornuft. Når regler er ufornuftige, plejer man at lave dem om ved at lave en ny lov. Men på konventions-områder har sund fornuft bare ikke nogen adgang.

Se for eksempel disse groteske eksempler:

  • Tidligere på året slog Højesteret fast, at Danmark ikke kunne udvise Gimi Levakovic, der står bag en lang række lovovertrædelser, til Kroatien. En sådan udvisning ville nemlig være et brud på Levakovics ret til familieliv, der er en del af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
  • Det kom i foråret frem, at en syrisk flygtning i Esbjerg har fået familiesammenført 17 af sine 20 børn til Danmark. Retten til familiens enhed fremhæves af både Flygtningekonventionen og Den Europæiske Menneskeretskonvention.
  • En udlænding, som Politiets Efterretningstjeneste vurderede kunne være til fare for landets sikkerhed, blev for et par år tilbage tildelt statsborgerskab, fordi man ifølge FN’s Statsløsekonvention kun kan nægte statsløse statsborgerskab, hvis de er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed – ikke alene på grund af en vurdering.
  • Desuden får vi at vide, at det strider imod Flygtningekonventionen at afvise asylansøgere, der kommer rejsende fra Tyskland, selvom man ikke kan sige, at man er forfulgt eller ramt af krig i Tyskland.

Hver gang vi vil følge den sunde fornuft, bliver vi belært af arrogante menneskerettighedseksperter, der er svimle af deres egen godhed, om at vi er lige på kanten af barbari, og derfor skal være glade for, at konventionerne bremser os før vi falder ned i den fascistiske afgrund. Dermed bliver det disse menneskerettighedseksperter, der reelt bestemmer, hvad der sker i Danmark. Selvom det er dybt udemokratisk. Selvom vi har folkestyre. Hvorfor skal konventionerne og menneskerettighedseksperterne stå over folketinget? Jeg fatter det ikke. For det er ikke demokrati.

Vi skal standse det nye adelsvælde. Vi skal have ægte folkestyre og ikke lade os knægte af konventionerne!

Vi skal være herre i eget hus. Og vi skal ikke tvinges til at lade folk komme ind i vores land eller blive i vores land, hvis vi mener, at det strider imod vores lands interesser. Konventionerne skal ikke være en selvmordspagt, hvor vi tvinges til at gøre noget, der ødelægger landet.