Debatindlæg bragt i medierne

Nej til muslimsk indvandring til Danmark!

Politiko.dk 30. juli 2016.

 

Hvorfor er det, at den danske befolkning skal finde sig i at løbe den risiko, at moderate og ligeglade muslimske naboer pludselig skifter til at være radikaliserede, islamistiske og dødbringende terrorister?

 

Selvfølgelig skal al muslimsk indvandring til Danmark stoppes nu. Det burde vi allerede have gjort i 60’erne, dengang indvandrerne hed gæstearbejdere, – eller i hvert tilfælde i 70′ erne og 80′ erne. I stedet skete det forfærdelige, at Danmark i 1983 gav enhver person krav på asylbehandling i Danmark, – ligegyldigt, hvor man kom fra. Næsten alle fik ja. “Ladeporten” var åbnet for fremmede folkefærd, der strømmede til landet i store tal. Kædeindvandring fra den 3. verden til Danmark var en realitet. Det fortsatte indtil ladeporten blev lukket i 2002.

 

Men selvom udlændingepolitikken blev strammet voldsomt i 2002, har der desværre stadig været smuthuller for kædeindvandring og illegale migranter, – dog i mindre målestok. Den blev større under den røde regering i 2011-15, der løsnede op igen. Så blev der strammet noget op igen efter regeringsskiftet i 2015. Men det er ikke nok. Vi skal have et totalt stop for indvandring fra islamiske lande. Nu!

 

For nu efter “terror-sommeren” 2016 bør det være gået op for selv den mest tungnemme, at der er et terror-problem med islam.

 

Man behøver tydeligvis ikke være medlem af en undergrundsbevægelse for at blive radikaliseret. Man behøver bare være tilhænger af ideologien islam for lige pludselig at kunne skifte fra at være at være moderat eller ligeglad muslim til at være dødbringende, radikaliseret, islamistisk terrorist.

 

Hvorfor er det, at den danske befolkning skal finde sig i at løbe den risiko, at moderate og ligeglade muslimske naboer pludselig skifter til at være radikaliserede, islamistiske og dødbringende terrorister?  Hvorfor er det, at vi ikke bare lader være med at løbe den risiko? For eksempel ved at stoppe op for enhver indvandring fra muslimske lande. Og ved at bruge langt flere kræfter på at integrere den muslimske minoritet, vi allerede har i Danmark. Hvorfor er det, at Danmark forsat skal være forsøgskanin for multikulturelle drømmerier, som for længst har vist sig at være en kanon fiasko?

 

Islam bringer os i forvejen voldsomt meget bøvl i form af integrationsproblemer, ghettodannelse, forhøjet kriminalitet, lavt uddannelsesniveau, høj grad af afhængighed af overførselsindkomster, lav beskæftigelse osv. osv.

 

Der har hele tiden været masser af gode grunde til at stoppe for tilvandring af migranter og asylansøgere fra muslimske lande, men nu, da terror-truslen viser sig så tydeligt i Europa, bør det være klart for selv den mest tungnemme.

 

Enhver erfaring og fornuft siger stop for muslimsk indvandring. Enhver, der ønsker Danmark det godt, – og især ønsker kommende danske generationer det godt – bør sige: Stop for muslimsk indvandring til Danmark! Nu!