Debatindlæg bragt i medierne

Hvornår vil du råde din søn eller datter til at gå i gym...

27. maj. 2016 Politiko.dk

 

Med et krav på gennemsnit i 6 til gymnasierne og 3 til det nye HF vil vi ruste eleverne bedre til de faglige krav.

Hvem vil råde sin søn eller datter til at gå i gymnasiet, hvis han eller hun kun har fået 2 til folkeskolens afgangsprøve? 2 er trinnet lige over dumpet (det gamle 6-tal efter 13-skalaen). I Undervisningsministeriets beskrivelse af karaktererne siges der: ”Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.”[1] Det lyder ikke særligt godt.

Beregninger viser, at hvis man indfører et krav om 2 i matematik og dansk fra folkeskolens afgangsprøve, så vil samlet set 3 % af de nuværende elever ikke kunne komme ind. [2] Men i dag har vi et frafald på de 4 gymnasiale uddannelser (HF, stx, hhx, htx), der svinger mellem 16 og 25 %. Frafaldet er klart størst blandt dem, der har under 4 fra folkeskolen. Her er frafaldet på 38 %. Hvis man indfører et krav på 2 vil dette frafald måske falde til 35 %. Det er stadig mange. Og der ligger triste historier om skuffede børn gemt i den statistik. Det er ikke sjovt at få at vide, at man godt kan klare en opgave, for så bagefter at finde ud af, at man ikke kan. Jeg ville nødig opleve mit barn i den situation. Derfor forekommer det mig uansvarligt at indføre et krav på 2. Jeg ville aldrig selv råde mine børn til at gå i gymnasiet, hvis de havde 2 fra folkeskolens afgangsprøve.

Skal det så være 4, som regeringen ønsker? 4 er stadig en temmelig dårlig karakter under middel, der beskrives sådan her: ”Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.” Man kan i høj grad diskutere, om det de faglige vil være i orden med et 4-tal i baggagen fra folkeskolen!

Hvis man indfører et krav om 4 i dansk og matematik, vil man udelukke samlet set 11 % fra de gymnasiale uddannelser. På HF vil det være 29 %, på Hhx 10 %, på Htx 10 % på Stx 7 % ( se tabellen nedenfor).

Hvis man indfører krav om 4 i de to fag, vil eleverne, lærerne og forældrene i folkeskolen gå op i hvordan børnene klarer sig i matematik og dansk, men de vil miste interessen for engelsk, historie, tysk og biologi osv. Så pædagogisk er det en meget dårlig ide kun at fokusere på to fag.

Derfor har Dansk Folkeparti foreslået, at man skal stille krav om et bestemt gennemsnit af de samlede karakterer fra folkeskolen. Så vil eleverne stadig gøre en indsats i alle fag op til folkeskolens afgangsprøve.

Hvis man tager 4 i gennemsnit som et adgangskrav vil flere kunne komme ind. Tager man 5 i gennemsnit vil stort set ligeså mange kunne komme ind, som kravet om 4 i dansk og matematik. Tager man 6 i snit, vil flere udelukkes – samlet 23 %. Der udelukkes langt flere på HF end de øvrige uddannelser (se tabellen nedenfor).

Hvis man har 5 eller 6 i gennemsnit fra folkeskolen, så har man mere end 4-taller i nogle af fagene i folkeskolen. 7 er middelkarakteren – ikke fantastisk flot, men ok. Den beskrives sådan her: ”Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.” Hvis man har nogle stykker af dem – altså 7-taller, så kan man godt siges at være fagligt rustet til gymnasiet. Derfor bør adgangskravet til gymnasiet efter Dansk Folkepartis mening ligge på 5 eller 6 i gennemsnit. Hvis det ligger der, vil i alt 12-19 % ikke kunne komme ind på en af de tre uddannelser – stx, hhx, htx. Det vil sige, at man sandsynligvis vil kunne reducere frafaldet betydeligt, da det som sagt før ligger på 16-25 % i disse ungdomsuddannelser.

Til gengæld er det en god ide at kræve mindre for at komme i HF, der jo ændres med den nye reform. HF i sig selv vil ikke give adgang til universitetet, men til de korte og mellemlange uddannelser. Niveauet på uddannelsen vil ikke være akademisk og det vil være under niveauet på gymnasiet, men det vil stadig være et solidt niveau. Derfor er vores forslag, at man til det nye HF sætter et krav på 3 i gennemsnit. Hermed vil udelukke 15% af eleverne. Men det vil betyde, at man vil reducere frafaldet betydeligt. Frafaldet er i dag på ca. 25%.

Med et krav på gennemsnit i 6 til gymnasierne og 3 til det nye HF vil vi ruste eleverne bedre til de faglige krav de vil møde i deres uddannelser, og vi vil reducere frafaldet betydeligt. Samtidig vil vi få flere til at tænke over, om de ikke burde gå den praktiske vej i stedet for den boglige. Flere vil sandsynligvis søge en håndværkeruddannelse. Og dem ser det ud til, at vi vil få mangel på i fremtiden.

Er det ikke bedre at få en god uddannelse som håndværker med udsigt til job, end at ryge ind i et nederlag ved at falde fra gymnasiet, eller lige akkurat komme igennem og så ikke kunne bruge sin eksamen til noget? Jeg ved godt, hvad jeg ville råde mine egne børn til at gøre!

 

Uddannelse HF Hhx Htx Stx Samlet
Andel der udelukkes ved krav om 2 i dansk og matematik 8% 2% 2% 2% 3%
Andel, der udelukkes ved krav om 4 i dansk og matematik 29% 10% 10% 7% 11%
Andel, der udelukkes ved et krav om 3 i gennemsnit 15% 5% 4% 3% 5%
Andel, der udelukkes ved et krav om 4 i gennemsnit 24% 8% 5% 4% 8%
Andel, der udelukkes ved et krav om 5 i gennemsnit 38% 15% 9% 8% 14%
Andel, der udelukkes ved et krav om 6 i gennemsnit 55% 27% 16% 15% 23%
 

[1] http://pub.uvm.dk/2006/nyskala/kap03.html

[2] Hvis du har læst min tidligere blog om kravet om det skjulte 4-tal, vil du undre dig over, at der kommer folk ind med 2. Men det skyldes, at man i dag godt kan optages med en negativ UPV, hvis en lokal rektor vil lade dig komme ind på skolen. Det er der nogle rektorer, der gerne vil. De får jo ca. 80.000 kr. i taxameter pr. elev pr. år. Det er en god forretning, hvis de kan fastholde eleven et eller to år. Og selvfølgelig den bedste forretning, hvis de kan fastholde dem helt frem til eksamen, hvor de så også får færdiggørelsestaxameteret på 14.000 kr. pr. elev.