Debatindlæg bragt i medierne

Nej til et muslimsk gymnasium

6. juli 2016.

 

Et islamisk gymnasium kan ikke forberede eleverne til et liv i Danmark med demokrati, ligestilling og åndsfrihed.

I Dansk Folkeparti er vi rystede over, at man kan oprette et muslimsk gymnasium og få det godkendt i Undervisningsministeriet, samtidig med, at man har forhandlet en aftale om gymnasiet igennem i selvsamme Undervisningsministerium, der beskriver de forhold, som en gymnasium i Danmark skal være præget af. Og det er ganske enkelt forhold, der er i skærende kontrast til islamisk religion.

Det siges i aftalen:

”De gymnasiale uddannelser skal derfor forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse, blandt andet ved at styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Derfor skal man på alle gymnasiale uddannelser møde en skolekultur, der bygger på åndsfrihed og oplysning og derigennem opnå forudsætninger for medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter. Og derfor skal man på alle uddannelser sikre, at eleverne via fagene opnår forudsætningerne til at forholde sig kritisk, selvstændigt og ansvarligt til de nationale, internationale og teknologiske udfordringer, de møder i det moderne samfund.”

 

Islam i sig selv er antidemokratisk, fordi religionen indeholder en hellig lov. Der er følgelig også problemer med frihed og ligestilling. Hvordan kan man så oprette sådan en skole i Danmark?

Det siges om skolen i en artikel, at ”den nye rektor, Kim Bredsgaard Lund, bekræfter, at islam vil danne rammerne om det nye gymnasium. Skolen kræver blandt andet, at de kvindelige elever ikke går med nedringende bluser. Påklædningen skal være anstændig, kantinen serverer halalslagtet kød, og eleverne kan bede mellem timerne.”

Jeg har i dag kaldt Undervisningsministeren i samråd for at få svar på, hvordan man kan få den ide i Undervisningsministeriet at sige ja til at oprette sådan et gymnasium, der formentlig vil modvirke det, vi ønsker at fastholde i Danmark, – nemlig frihed, demokrati og ligestilling. I Dansk Folkeparti er vi imod en sådan skole!