Debatindlæg bragt i medierne

Hvorfor lokke børn i baghold?

Randers Amtsavis, 7. juni 2016.

 

Et adgangskrav til gymnasiet på 2 i dansk og matematik vil være en sænkelse af det nuværende krav. For øjeblikket forhandles der gymnasiereform.
Det store spørgsmål er, om der skal indføres adgangskrav. De fleste tror, at det er noget helt nyt at indføre adgangskrav. Men faktisk har der været et skjult krav tidligere.
Det nuværende system, som Socialdemokraterne og Radikale Venstre selv har indført og cementeret, bygger nemlig på en Uddannelses Paratheds Vurdering (UPV), der vurderer børnenes potentiale for at komme i gymnasiet allerede i 8.
klasse. I denne vurdering ligger der allerede et 4-tal.
Denne UPV er endda blevet strammet rundt omkring i kommunerne, hvor der er meldinger om, at man har rådgivet eleverne til, at de kun bør søge gymnasiet, hvis de har 7 i gennemsnit.
Så når de røde partier går efter at give eleverne krav på at kunne komme i gymnasiet, hvis de har opnået et 2-tal i folkeskolens afgangsprøve, så er det en reel sænkelse af niveauet. Der vil komme flere ind.
Og de vil ikke have det faglige fundament til at klare gymnasiet.
Der er i forvejen et højt frafald i gymnasiet (mellem 16 og 25 procent).
Det er især de fagligt svage med dårlige karakterer fra folkeskolen, der falder fra. Dette frafald vil vokse, hvis man lokker flere unge, der ikke er fagligt stærke, ind i gymnasiet.
Hvorfor skal man lokke børn i baghold?.
»Det er især de fagligt svage med dårlige karakterer fra folkeskolen, der falder fra. Dette frafald vil vokse, hvis man lokker flere unge, der ikke er fagligt stærke, ind i gymnasiet.