Debatindlæg bragt i medierne

Dansk historie og kultur er centrale for skolerne

Fyns Amts Avis, 6. juli 2016

 

I den seneste tid har der været debat om to vigtige skoleemner.
Det ene emne er, om det ok, at fremmede børn fastholder deres eget sprog (her arabisk) i skolen i frikvarterer og timer.
Det andet emne er, om det stadig skal være muligt at blive fritaget for faget kristendomskundskab.
De to emner hører tæt sammen, for er der noget den danske folkeskole er forpligtet på, så er det da Danmark - herunder naturligvis dansk sprog, historie og kultur, hvor kristendommen er en af de allervigtigste dele.
Selvfølgelig skal børn i danske skoler tale dansk. Ikke arabisk, tyrkisk, farsi eller andet.
Hvis ikke de fremmedsprogede børn hurtigt bliver i stand til at tale dansk i både timerne og frikvartererne, bliver de jo ikke i stand til at være en del af det danske fællesskab.
Så for at de kan blive inkluderet og integreret, er det en vigtig regel at få indført, der hvor man ikke allerede har indført reglen.
Heldigvis er der også skoler i Danmark, hvor man for længst har gjort det.
Lige så vigtigt er det også, at de fremmede børn får mulighed for at lære om kristendommen, så de kan forstå mere af livet i Danmark.
Selvfølgelig skal de ikke kunne fritages for så vigtigt et kulturfag, som kristendomskundskab.
Derfor skal undervisningen i dette fag gøres obligatorisk for alle.
Men før vi kan forvente en succesfuld integration af fremmede i Danmark, må vi selv forstå, hvor vigtigt vores sprog og vores kultur er.
Derfor skal vi selv respektere vores sprog og vores kultur -og dermed kan vi sende et klart signal til de fremmede om, at integration er vejen frem. Og integrationen foregår gennem sprog og fællesskab.
Så tal dansk og lær om Danmarks historie og kultur.
Hvis ikke de fremmedsprogede børn hurtigt bliver i stand til at tale dansk i både timerne og frikvartererne, bliver de jo ikke i stand til at være en del af det danske fællesskab.