Debatindlæg bragt i medierne

Der er forskel på indvandrere og flygtninge

Jv.dk, 09.05.2016


Varde Kommune er et offer for regeringens uigennemtænkte udlændingepolitik. Det er trist. Ligesom det er for alle andre kommuner i landet. Der er nogen, der tror, at man kan løse udkantsproblemerne ved at bosætte flygtninge i landsbyerne. Det er sørgeligt, hvis folk ikke er blevet klogere.
Vi har siden 1983 ikke haft succes med at integrere folk fra fremmede kulturer i Danmark. At tro, at man nu kan løse landsbyernes problemer med flygtninge er latterligt. Lær dog af historien! Vi må til at forstå i Danmark, at der er forskel på flygtninge og indvandrere.
Flygtninge skal have beskyttelse, indtil de kan tage hjem. Det foregår fint i flygtninge-lejre, hvor man kan få hjælp til uddannelse af voksne og børn, så man er klar til at komme hjem og bygge sit land op.
Indvandrere skal integreres i Danmark og lære dansk og på langt sigt blive en del af landet og få børn og børnebørn her.
For øjeblikket sker der det ulykkelige, at man blander begreberne flygtninge og indvandrere sammen. Nogle gør det af uvidenhed. Andre gør det af tørst efter profit - de ønsker at tjene penge på at ansætte nys ankomne til en lav løn. Andre igen gør det, fordi de anser mennesker for brikker, man kan rykke rundt med. De ser, at der mangler folk i landsbyerne, og at der er andre på folkevandring. Så bytter vi dem da bare ud! Pyt med kultur og historie. Det er et ubehageligt menneskesyn. Tænke sig, at socialdemokraterne vil forsvare det!