Debatindlæg bragt i medierne

Nødvendigt med adgangskrav

Dagbladet Roskilde | 25.04.2016 | | Sektion: Indblik Og Udsyn Side 10

Hvis man vil have en gymnasial eksamen og dermed have mulighed for at læse videre på universitetet, er det en nødvendighed at man viser evner og vilje til boglige fag. Det gør med ved at få gode karakterer i folkeskolen.
Derfor har vi i Dansk Folkeparti foreslået, at man skal have et 6-tal i gennemsnit af alle sine prøver og årskarakterer i 9. eller 10.
klasse for at komme på gymnasiet.
Til gengæld skal man kun have 3 i gennemsnit for at komme på den nye HF-uddannelse, der retter sig imod de korte og mellemlange uddannelser.
Det er uansvarligt ikke at stille krav til de unge mennesker, der vil have en boglig uddannelse. Man risikerer at lokke dem i baghold og få dem ind på en uddannelse, de ikke er klar til, og som de ikke kan klare. Det kan vi ikke være bekendt over for børnene.
De røde partier har bidt sig fast i, at karakterer ikke må have nogen betydning.
Socialdemokraterne viste sig at have misforstået den nye karakterskala. De har sagt, at man skal have 2 for at komme på gymnasiet.
Mette Frederiksen troede, at det nye 2-tal er lig med det gamle 7-tal. Men det er det ikke. Det er lig med det gamle 6-tal, som er en karakter langt under middel. Og det er jo helt grotesk at sende det signal til de unge, at de ikke skal anstrenge sig og vise evner i boglige fag for at komme i gymnasiet.
Man kan undskylde S, for de har ikke forstået sagen.
Men SF og RV burde kunne gennemskue, at det ikke hjælper nogen at undlade at stille krav. I sidste ende svigter vi de unge ved ikke at tage deres aktiviteter alvorligt. Så kære S, RV og SF: sæt jer ind i den nye karakterskala og hjælp de unge med at blive flittige og målrettede, så de kan blive dygtigere i fremtiden. Og erkend dertil, at ikke alle skal på gymnasiet. Vi skal helst have flere til at tage en erhvervsuddannelse, så vi undgår at få mangel på faglærte i fremtiden.