Debatindlæg bragt i medierne

Regeringens gymnasieudspil vil svække dannelsen

Herning Folkeblad | 18.04.2016 | Side 24

GYMNASIEREFORM Der er lige kommet et udspil fra regeringen til reform af gymnasiet. Der er mange gode ting i udspillet angående strukturen i gymnasiet og HF: adgangskrav, begrænsning af studieretningerne, afskaffelse af det tværfaglige fag AT og at HF rettes imod de korte videregående uddannelser. Alt sammen ting, som Dansk Folkeparti er rigtig glad for.
Men desværre der også dårlige ting i udspillet. Især er det et stort problem, at det foreslås at lægge de tre fag oldtidskundskab, historie og religion sammen til ét fag. Det er helt uholdbart at svække den klassiske dannelse på denne måde og samtidig svække elevernes viden om kristendom og historie. Det må vi arbejde på at få ud af udspillet.
Men hvis det lykkes, er der desværre meget mere tilbage i udspillet, der vækker bekymring.
Gymnasiereformen fra 2005 var en faglig katastrofe, der sænkede det faglige niveau og bevirkede, at de unge mennesker ikke længere tilegner sig tilstrækkelige kundskaber til at kunne klare universitetsuddannelserne, uden at disse på flere områder har måttet sænke de faglige krav.
Det samme gentager sig i udspillet, fordi der indgår et forslag om projektforløb i de enkelte fag samt et ønske om at alle fag skal arbejde frem imod nogle » almendannende kompetencemål « , der består af » innovative, digitale, globale og karriere-kompetencer « . Men hvis disse udflydende modebegreber kommer til at tage plads og tid fra kerne-kundskaberne i fagene, -hvordan skal vi så kunne komme frem til en kundskabsskole, der kan give eleverne den viden, de har behov for for at kunne komme videre på et universitet? Det dannelses-begreb, der er på spil her, er meget langt fra det klassiske klassiske, der består i kravet om at man har viden om historie, religion, sprog og naturvidenskab. Alt det, der har gjort den vestlige civilisation til civilisationen i bestemt form. De skal kende deres civilisations rødder.
De skal blive civiliserede mennesker og ikke barbarer i en højteknologisk verden.